Dotyczy: Km 2273/18, Km 2274/18, Km 4/19, Km 1246/19, Km 114/20, Km 109/21, Km 575/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agata Marchaj na podstawie przepisu art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę pod adresem 40-028 Katowice, ul. Francuska 70A w sali nr 109, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 6/26, dla którego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00129132/6, będącego własnością dłużnika: Marian Sojka.

Attachments:
Download this file (KM_2274_18_P_N0177_ID618882.PDF)21-09-2021r. - pierwsza licytacja - 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 6/26 - KA1K/[21-09-2021r. - pierwsza licytacja - 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 6/26 - KA1K/00129132/6]138 kB

licytacje nieruchomości

Na stronie będą publikowane obwieszczenia o licytacjach nieruchomości