Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agata Marchaj, Kancelaria Komornicza nr XII w Katowicach, na podstawie przepisu art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021 r. o...